TM 74 1.0 OKNA

System TM 74 1.0 służy do konstruowania okien, witryn zabudów zewnętrznych o wysokich parametrach termoizolacji przeznaczonych do zabudowy zewnętrznej w obiektach budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i przemysłowych.

 

System umożliwia wykonywania następujących konstrukcji:

- okna stałe, okna rozwierno-uchylne,

- okna rozwierne, okna uchylne,

- okna wieloskrzydłowe, okna ze stałymi słupkami,

- okna z ruchomym słupkiem,

- okna z ukrytym skrzydłem. okna uchylno-przesuwne.

 

OPIS TECHNICZNY

 

System TM 74 1.0 składa się z trójkomorowych profili aluminiowych z przekładką termiczną. Głębokość zabudowy to: futryna - 74 mm skrzydło - 83,4 mm W systemie TM 74 1.0 można stosować różnego typu wypełnienia (szkło zespolone, także w pakietach trzyszybowych o grubości 13-57 mm). Wymiary skrzydeł, słupków i poprzeczek należy ustalać na podstawie obliczeń statycznych, z uwzględnieniem obciążeń wiatrem , charakterystyki wytrzymałościowej kształtowników aluminiowych, rodzaju oszklenia i dopuszczalnych ugięć elementów okien i drzwi balkonowych. Maksymalna szerokość skrzydeł rozwiernych i uchylno-rozwiernych wynosi 1600 mm, wysokość 2500mm, maksymalny ciężar 130 kg. Profile dodatkowe umożliwiają wykonywanie okien kombinowanych o różnych funkcjach zestawionych w dowolne układy.

 

DODATKOWE WALORY (SZCZEGÓLNE DLA DANEGO SYSTEMU)

 

System pozwala na konstruowanie konstrukcji o dużych wymiarach ze względu na wykorzystanie wzmocnionych profilu w układzie od zewnątrz jak i od wewnątrz. Profile kątowe pozwalają budować zestawy konstrukcji pod dowolnym kątem. Duża różnorodność specjalistycznych profili umożliwia wykonywanie okien o bardzo dobrych parametrach cieplnych odpowiedniej wielkości oraz dowolne zestawianie różnego rodzaju okien. Walory estetyczne konstrukcji są podkreślone przez wysoką jakość wykończenia powierzchni profili: malowanie lakierem proszkowym, w kolorach drewnopodobnych i anodowanie..

 

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

 

System pozwala na realizacje nowoczesnych rozwiązań konstrukcji okiennych w przeróżnych konfiguracjach i układach. Umożliwia instalowanie okien w systemach fasadowych.

Okna systemu TM 74 1.0 pozwalają na optymalne wykonywanie konstrukcji elewacji budynków z uwzględnieniem specjalnych potrzeb użytkownika w zakresie funkcjonalność, estetyki i trwałości. Rozwiązania umożliwiają nadanie budynkowi indywidualnego charakteru, zapewniają realizację wizji architektonicznej. Izolacyjność termiczna profili pozwala zoptymalizować koszty eksploatacji budynków.

 

Przydatność stosowania w budownictwie wyrobu pod nazwą „Okna i drzwi balkonowe systemu YAWAL® TM 74 1.0 z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną” stwierdza Aprobata Techniczna ITB AT-15-4695/2007”