FA 50SG

System FASADA 50 SG i SG-M (FA 50 SG i SG-M) jest systemem profili aluminiowych, przeznaczonym do wykonywania nowoczesnych ścian osłonowych o kształtach prostych i złożonych (zwroty, załamania, przebieg poligonalny). Zewnętrzna strona ściany osłonowej pozostaje gładka bez widocznych listew aluminiowych.

OPIS TECHNICZNY

 

Konstrukcja nośna ściany osłonowej składa się z profili pionowych (słupów) oraz poziomych (rygli) o przekroju skrzynkowym i standardowej szerokości 50 mm. Możliwe jest stosowanie słupów o wymiarach głębokości od 26 do 212 mm oraz rygli 20 do 120 mm. W polach konstrukcji nośnej możliwe jest stosowanie wypełnień w postaci szyb zespolonych zamocowanych do ram aluminiowych.

 

Grubość stosowanego wypełniania zawiera się w zakresie 26 – 32 mm, Tafla szklana mocowana jest do ramy aluminiowej na dwa sposoby:

 

FASADA 50 SG – strukturalne klejenie szyby,

 

FASADA 50 SG-M – mechaniczny montaż szyby.

 

Ramy aluminiowe trzymające szkło mogą pełnić funkcję okna odchylnego lub kwatery stałej. Możliwe jest kształtowanie pól wypełnień stanowiących pasy podokienno – nadprożowe o określonej odporności ogniowej (EI 15 – EI 120).

 

Zapewnienie wysokich parametrów szczelności na przenikanie wiatru i wody uzyskuje się poprzez zastosowanie uszczelek z EPDM. Zamocowanie konstrukcji ściany osłonowej do budynku (budowli) odbywa się z wykorzystaniem specjalnych konsoli aluminiowych.

 

WŁAŚCIWOŚCI

stop: EN-AW 6060 T6 (AlMgSi0.05 T6)

- PN-EN 573-1, PN-EN 573-4 skład chemiczny,

- PN-EN 12020-2 – tolerancje wykonania,

- PN-EN 755-2 – własności mechaniczne,

- przepuszczalność powietrza: a ≤ 0.1 m3/(m*h*daPa2/3),

- wodoszczelność: Δp = 600 Pa,

- współczynnik przenikania ciepła (część środkowa panelu): Uo ≤ 0.15 do 0.19 W/m2K,

- współczynnik przenikania ciepła dla profili: 1.55 – 1.70 W/m2K

- izolacyjność akustyczna: Rw = 30 – 55 dB – PN-B-02151-3:1999,

- klasyfikacja ogniowa (pas nadprożowo – podokienny): EI30 (NRO) – PN-B-02851-1:1997,

- klasyfikacja ogniowa (pełna konfiguracja FASADA 50 EI 60) – EI 60 – PN-EN 13501-2:2007.

 

ZALETY SYSTEMU

 

umożliwia realizację konstrukcji o zróżnicowanych kształtach i wielkościach zgodnie z wizją architekta, wysokie parametry szczelności wodnej i izolacyjności cieplnej zgodne z obowiązującymi normami.. system FA50 SG i SG-M jest kompatybilny z wszystkimi systemami okienno-drzwiowymi z oferty YAWAL S.A. 5. Dokumenty odniesienia Aprobata Techniczna ITB AT-15-4146/2001