FA 50N

System FA50N jest systemem profili aluminiowych, przeznaczonym do wykonywania nowoczesnych ścian osłonowych o kształtach prostych i złożonych (zwroty, załamania).

Pozwala również na konstruowanie dachów przeszklonych, świetlików oraz konstrukcji przestrzennych.

 

Konstrukcja nośna ściany osłonowej składa się z profili pionowych (słupów) oraz poziomych (rygli) o przekroju skrzynkowym i standardowej szerokości 50 mm. Możliwe jest stosowanie słupów o głębokości od 16 do 189 mm oraz rygli 22 do 135 mm. W polach konstrukcji nośnej możliwe jest stosowanie różnego rodzaju wypełnień takich jak: szyby pojedyncze i zespolone, płyty poliwęglanowe, płyty elewacyjne z materiałów kompozytowych i inne. Grubość stosowanego wypełnienia do 48 mm. Zamocowanie wypełnienia realizuje się za pomocą zewnętrznych aluminiowych listew dociskowych o różnych kształtach. W wersji SL wypełnienie mocowane jest bez widocznych profili dociskowych (efekt gładkiej powierzchni szklanej). Możliwe jest kształtowanie pól wypełnień stanowiących pasy podokienno - nadprożowe. W pola fasady można wstawiać elementy otwierane (okna i drzwi) dowolnych systemów YAWAL. Zapewnienie wysokich parametrów szczelności na przenikanie wiatru i wody uzyskuje się poprzez zastosowanie uszczelek z EPDM. Zamocowanie konstrukcji ściany osłonowej do budynku odbywa się z wykorzystaniem specjalnych konsoli aluminiowych.

 

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE, WYMAGANIA

 

1. Przepuszczalność powietrza AE 1200 - PN-EN 12152:2004

 

2. Wodoszczelność RE 1200 - PN-EN 12154:2004

 

3. Nośność profili Nośność profili sprawdzono dla ciśnienia 1800 Pa

 

4. Współczynnik przenikania ciepła dla profili Uf=1.2 - 1.3 W/m2K - PN-EN 10077-2:2005

 

5. Izolacyjność akustyczna Rw=38-53 dB - PN-EN ISO 717-1:1999

 

Wymagania: norma wyrobu PN-EN 13830:2005

 

DANE TECHNICZNE

Szerokość profili: 50 mm

Długość sztang: 7000 mm Materiał

Stop: EN-AW 6060 T6 (AIMgSi0.05 T6)

Uszczelki: EPDM